Podporuje ministerstvo školství domácí vzdělávání (22. 1. 2003)

Tisková zpráva Asociace pro domácí vzdělávání (Reakce na článek v Lidových novinách).

Halasně demonstrovaná vstřícnost ministerstva školství vůči domácímu vzdělávání, dokonce na titulní stránce jedněch z nejčtenějších českých novin, poněkud překvapuje. Prezidentka Asociace pro domácí vzdělávání Jaroslava Simonová reaguje na článek Jaromíra Slonka Ministerstvo chce, aby rodiče směli učit doma (LN, 21.1.) rozpačitě: "Není nic nového, že se v novém školském zákoně počítá s domácím vzděláváním. Návrh byl přeci již ve verzi předchozí. Otázkou zůstává, JAK bude tento zákon vypadat. A o tom nejen autor článku, ale i ministerstvo samé mlčí."

    Učit děti doma je možné od školního roku 1998-1999, kdy se rozeběhlo pětileté období pokusného ověřování tohoto způsobu výuky na I. stupni. Předchozí vedení MŠMT se v průběhu tohoto období několikrát pokusilo experiment zrušit. Nejprve restriktivními podmínkami, posléze snížením finančního příspěvku, který přiděluje MŠMT školám na každého žáka. Tyto problémy na konci loňského školního roku přiměly rodiče-vzdělavatele k založení Asociace pro domácí vzdělávání. Úkolem Asociace je hájit zájmy rodičů-vzdělavatelů i doma vzdělávaných dětí.

    ADV usiluje o přijetí zákona, který zní jednoznačně: rodiče mají právo se rozhodnout pro domácí vzdělávání svých dětí po celou dobu plnění povinné školní docházky. Za vzdělání dítěte zároveň ponesou plnou odpovědnost. Výsledky vzdělávání by potom měla kontrolovat kmenová škola, resp. její ředitel. Této škole náleží standardní finanční částka na běžného žáka, protože bude rodičům-vzdělavatelům poskytovat zázemí a odborný servis.

    K tomuto návrhu prezidentka ADV dodává: "V materiálu, který jsme předložili MŠMT, jsme zohlednili poznatky z průběhu experimentu i zahraniční zkušenosti s legislativní úpravou domácího vzdělávání. Při jednání s ministerstvem jsme však narazili na skutečnost, že o vyzkoušené a prověřené metody není vždy zájem. Opakovaně se setkáváme s tendencí nahradit logický a transparentní zákon houštím omezujících byrokratických nařízení, které znepříjemní život jak rodičům a dětem, tak ředitelům kmenových škol."

    Nastalou situaci lze proto shrnout slovy: přes určitou vstřícnost ministerských úředníků, která se projevila s příchodem Petry Buzkové do úřadu, visí dosud nad domácím vzděláváním nejeden otazník.