Valná hromada 2013

Vážení rodiče a přátelé ADV,

 

dovolujeme si Vás pozvat na Valnou hromadu Asociace pro domácí vzdělávání, na které se chceme společně s Vámi ohlédnout za uplynulým rokem naší činnosti a naplánovat činnost na další období. Kromě toho budeme letos volit 3 členy prezídia.

 

Valná hromada ADV se uskuteční 28. 9. 2013 od 10,00 do 13,00 hodin a bude předcházet slavnostnímu zahájení školního roku v Zákolanech.

 

Návrh programu VH ADV

 1. Příchod a registrace                                                   9,30 – 10,00
 2. Zahájení                                                                    10,00 – 10,05
 3. Volba orgánů VH (skrutátorů, zapisovatele, ověřovatele

zápisu)                                                                                10,05 – 10,15

 1. Doplění a schválení programu                                      10,15 – 10,25
 2. Zpráva prezidia o činnosti (navazuje diskuse)             10,25 – 10,45
 3. Zpráva dozorčí rady (navazuje diskuse)                      10,45 – 10,55
 4. Příprava a volba členů prezidia                                   10,55 – 11,40
 5. Diskuse (II. stupeň, školy vstřícné DV, …)                   11,40 – 12,30
 6. Návrh další činnosti prezídia ADV                              12,30 – 12,40
 7. Návrh rozpočtu na příští rok                                      12,40 – 12,45
 8. Návrh a schválení usnesení                                         12,45 – 12,55
 9. Ukončení                                                                   12,55 – 13,00 

 

 

Těšíme se na Vaši účast a nápady,

 

 

za prezídium Judita Kapicová