VH 2009 (26. 9. 2009)

VALNÁ HROMADA ASOCIACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 26. 9. 2009

 1. Zahájení
 2. Návrh a volba orgánů VH ADV - moderátora – p. Plaňanský (pro-27; zdržel-1); - skrutátorů – p. Soukup, p. Bulíř (pro-26; zdržel-2); - zapisovatele – p. Lučná (pro-27; zdržel-1); - ověřovatele – p. Plaňanský (pro-27; zdržel-1); - mandátové a volební komise –p. Bešta, p. Chalupníková, p. Partyková (pro-25;zdržel-3).
 3. Doplnění a schválení programu (pro-28).
 4. Zpráva o činnosti presidia ADV od minulé VH v r. 2008 (přednesla p. Pražáková) – vzato na vědomí.
 5. Diskuse - návrh k udělení čestného členství pro p. Tůmu; - poděkování presidiu za jeho činnost; - p. Simonová – informace o jednání s Výzkumným ústavem pedagogickým a Ministerstvem školství.
 6. Zpráva dozorčí rady ADV (přednesl p. Bešta) – vzato na vědomí.
 7. Příprava na doplňovací volby do presidia ADV (doplňovací volby se konají z důvodu skončení funkčního období 3 členů presidia).
 8. Představení se kandidátů do presidia ADV: p. Bulíř, p. Kapicová, p. Moudrý, p. Pražáková.
 9. Volba nových členů presidia.
 10. Seznámení s výsledky voleb - 30 hlasů p. Kapicová - 27 hlasů p. Pražáková - 18 hlasů p. Bulíř - 16 hlasů p. Moudrý

nově zvolení členové presidia ADV: p. Kapicová, p. Pražáková, p. Bulíř (náhradník p. Moudrý).

 1. Přestávka.
 2. Zopakování výsledků voleb a nynějšího složení presidia: p. Bulíř, p. Kapicová, p. Pražáková, p. Soukup, p. Žežula.
 3. Informace o povolebním setkání presidia během 14 dní za cílem volby nového presidenta ADV. Výsledky schůzky a volby budou zveřejněny na stránkách ADV.
 4. Diskuse o programu další činnosti presidia, zkušenosti přítomných s pedagogicko-psychologickými poradnami, provoz webových stránek ADV.
 5. Návrh další činnosti presidia ADV (tj. návrh usnesení): a/ pokračovat v aktivitách, které doposud probíhaly (podle ustanovení minulé VH ADV); b/ propracovat právní servis - zpracovat vzorové příklady jak mohou rodiče postupovat v problémových situacích; c/ pracovat na uznání odučených let v DV maminkám do sociálního a důchodového pojištění; d/ podporovat projekt experimentu 2. stupně; e/ revidovat a oživit adresář ADV.
 6. Návrh rozpočtu na rok 2010.
 7. Hlasování o rozpočtu – jednomyslně schváleno (pro-31).
 8. Hlasování o čestném členství p. Tůmy – jednomyslně schváleno (pro-31).
 9. Hlasování o možnosti použít finanční rezervy na právní rozbory a expertízy – jednomyslně schváleno (pro-31).
 10. Schválení návrhu usnesení (pro-31).
 11. Ukončení Valné hromady ADV.

Zapsala: p. Lučná

Ověřil: p. Plaňanský