Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Seminární práce Marty Bačovské o domácím vzdělávání u nás a v zahradničí. Studii je možné přečíst zde

Matematika v domácím vzdělávání

Disertační práce Dany Pražákové na téma "Matematika v domácím vzdělávání: charakteristiky vzdělávacího stylu rodin". Práci možné přečíst zde

Gabriela Marvánová: Experiment domácí vzdělávání v ČR

Gabriela Marvánová (2001). Experiment domácí vzdělávání v ČR, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta (.pdf - 1,1 MB). Diplomová práce studentky závěrečného ročníku PdF popisuje mj. individuální vzdělávání v dějinách pedagogiky. Soubor je možné stáhnout zde

 

Yvona Kostelecká: Domácí vzdělávání

Yvona Kostelecká (2003). Domácí vzdělávání, dizertační práce. Universita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 242 s. (.rtf - 283 kB). RNDr. Yvona Kostelecká nám laskavě poskytla část své nedávno dokončené dizertační práce, ve které mj. popisuje legislativní úpravu DV ve vybraných zemích. Ve svém e-mailu uvádí, že svoluje k použití informací obsažených v textu k podpoře domácího vzdělávání za předpokladu, že bude citován jejich zdroj. Soubor je možné stáhnout zde

 

Mgr. Petr Kolář: Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích Evropy

Mgr. Petr Kolář (2000). Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích Evropy, Parlamentní institut, Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny   Soubor je možné stáhnout zde